VÅRA VANLIGASTE PLASTER

INP Producerar 98% PET, 70% av detta är RETURmaterial dvs R-PET. Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer samt olika tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana molekyler, monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller styren. Tillsatserna, till exempel mjukgörare, stabilisatorer, antistatmedel och färgämnen, används för att påverka plastens egenskaper. Tillsatser används också i plasten för att underlätta vid själva framställningen.

POLYETEN (PE)

Polyeten är den mest använda hushållsplasten i dag. Den används i plastpåsar, bärkassar, plastfilm och i mjuka burkar och hinkar. Den släpper dåligt igenom fukt men aromer och gaser passerar lätt igenom plasten.

POLYPROPEN (PP)

Polypropen används till brödförpackningar och burkar, men förekommer också i mikrovågsförpackningar. Denna plast tål högre temperaturer än polyeten men i övrigt har de liknande egenskaper.

POLYSTYREN (PS)

Polystyren förekommer i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och liknande. Den används även i ”uppblåst” expanderad form – alltså cellplast eller frigolit – i tråg för kött- och charkuterivaror. Denna plast har förhållandevis dålig fukttäthet.

POLYVINYLKLORID (PVC)

PVC används framför allt som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt i viss mån också i flaskor för vatten och andra drycker.

POLYESTER (POLYETYLENTEREFTALAT, PET)

PET används huvudsakligen i olika flaskor för drycker eller flytande livsmedel. PET med andra fysikaliska och kemiska egenskaper används i mikrovågsförpackningar och förpackningar som är avsedda att användas i ugn eftersom de tål värme bra. PET är gastätt och relativt aromtätt. Den PET som INP använder är i glasklart 50-55% R-PET, dvs flingor av nermalda PET flaskor. Det finns idag 100% R-PET som är certifierad (BRC) och då är flingorna tvättade. SVART PET innehåller 90-95% R-PET.

POLYKARBONAT (PC)

Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används bland annat till produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga och tåla hög värme, som nappflaskor eller som återanvändningsflaskor för exempelvis dricksvatten.

POLYAMID (NYLON)

Polyamid används ofta i olika köksredskap, till exempel svarta slevar, pastaredskap och vispar, som ska tåla temperaturer upp emot 200°C.

POLYTETRAFLUORETEN (PTFE, KALLAS OFTA TEFLON)

Teflon används som beläggning i kokkärl, stekkärl och på plåtar eller formar för bakning och liknande. Materialet används därför att det klarar värme upp till 250–300°C och är motståndskraftigt mot kemiska angrepp. Vid stekning är temperaturen omkring 200°C.

Siffra i triangel ur återvinningssynpunkt 01 02 03 04 05 06 07 Plasttyp PET PE-HD PVC PE-LD PP PS O* * andra plaster; till exempel polykarbonat (PC)

I dag är alla tillåtna ämnen för plasttillverkning reglerade i EU:s regelverk. För många av dessa ämnen finns särskilda gränsvärden, en del mycket låga. Inom EU måste i dag alla livsmedelsförpackningar av plast uppfylla krav på migration, det vill säga hur mycket av ämnet som får vandra över till livsmedlet. Vissa ämnen, till exempel vinylklorid och akrylnitril, får inte finnas i livsmedel överhuvudtaget.

Returplast

Det finns mycket få returprodukter på marknaden i dag som används i direkt kontakt med livsmedel, men ett exempel är PET-flaskor helt framställda av återvunnet material. PET-flaskor med ett mittskikt av återvunnen PET har dock funnits länge. Återvunnen PET har visat sig motsvara de krav som EU ställer på nytt material.

Källa: Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se