Positioneringstråg för automatisering

2022-08-22


Vår kund hade en önskan om att automatisera en monteringslinje för att optimera sin produktion. De ville dessutom hitta en lösning för att förenkla logistiken med mellanlagringen och monteringen. Vi utgick från digitala ritningar och började skissa upp förslag. Resultatet blev fyra olika produkter i ett gemensamt tråg samt ett enskilt tråg. Projektet blev väldigt lyckat och kunden behöver nu inte längre röra produkterna förän de monteras ihop på linan.

Biotage - FilterBox

2021-12-07


På uppdrag av vår kund gjorde vi en FilterBox för plasmafiltrering. Vi fick maskinens utformning och började därifrån. Boxarna körs i 97% R-PET och används tillsammans med Biotages filtereringssystem över hela världen..