Biotage - FilterBox

2021-12-07


På uppdrag av vår kund gjorde vi en FilterBox för plasmafiltrering. Vi fick maskinens utformning och började därifrån. Boxarna körs i 97% R-PET och används tillsammans med Biotages filtereringssystem över hela världen..