OM OSS

INP Förpackningar har en vision om att

Skapa förpackningar som ökar värdet på KUNDENS produkter… Detta genom att alltid ta vårt ANSVAR och ligga längst fram i utveckling av nya tekniker, idéer och material.

INP Förpackningar AB (Inaoura-pac) startades 2003 av ägaren Christoffer Bergman. Från start importerades huvudsakligen livsmedelsförpackningar från hela världen men med största andelen från EUROPA. Vi tillverkar idag förpackningar, plastförpackningar, livsmedelsförpackningar, vakuumformade förpackningar.

2006 startades Trade & Tooling AB och var ett renodlat verktygsföretag för att ta fram nya formar till bageriförpackningar och livsmedelsförpackningar. ToT köpte 2008 en produktionsmaskin från Tyskland och startade därmed även produktion av livsmedelsförpackningar. ToT bytte 2015 namn till INP Förpackningar AB.

Våra Värderingar

Våra värderingar är konstanta – inte företaget

Genom att ha tydliga värderingar kan vi bättre fördela ansvar och förenkla var och ens beslutsfattande. Det är varje medarbetares ANSVAR att arbeta efter företagets värderingar. EN UPPGIFT KAN DELEGERAS, INTE ETT ANSVAR...

Professionalism – Att i varje projekt utföra det vi förutsatt oss. Att alltid hålla det vi lovar, med råge. Att med seriositet och passion lösa våra kunders problem. Att alltid eftersträva det nyaste inom utveckling/teknik i de områden våra kunder möter sina utmaningar. Professionalism är lika viktigt för oss internt inom INP; hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.

Entreprenörsanda – Vi vågar utmana. Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi ser möjligheter när världen förändras och stagnerar aldrig i invanda mönster eller metoder. Precis som våra kunder är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och våga.

Balans – Vår filosofi ”Business Wellness” har vuxit fram ur just begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten runt en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas.

Declaration of Compliance

Kvalitetspolicy

 • INP Förpackningar ska alltid eftersträva nöjda kunder. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid och säkra produkter ur livsmedelssäkerhetssynpunkt.
 • Uppfylla lag- och myndighetskrav.
 • Leverera produkter och tjänster till av kunden förväntad kvalitet.
 • Följa nollfelsprincipen och arbeta med ständiga förbättringar.
 • Ha hög kundnöjdhet och göra uppföljningar med hjälp av kontinuerliga kvalitetsmätningar.

Kortfattat ska vi

 • Sträva mot noll fel
 • Göra rätt från början
 • Leverera rätt kvalitet i alla led
 • Arbeta med ständiga förbättringar
 • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
 • Ha kunniga medarbetare och ledare