Eftersom plast det material som idag är överlägset bäst när det kommer till livsmedel är det inte så konstigt att man levererar många produkter  i specialanpassade plastförpackningar. Plast har väldigt många fördelar när det kommer till just emballage och paketering. Detta då de olika plastmaterialen ökar hållbarheten på varorna, är starka och stöttåliga. Det gör att vi kan skapa smarta förpackningar som är tilltalande och praktiska, får såväl er som era slutkunder.  

Våra plastförpackningar går att designa och producera så att de passar specifika produkter. Det gäller både ur en synpunkt på hantering och förvaring. Även estetiken på förpackningarna kan göra produkterna mer tilltalande. Vi kan även producera dessa så att de smidigt kan integreras med företagets produktion. 

Livsmedel och plast

Vid tillverkning av plastförpackningar till livsmedel är det viktigt att anpassa materialet efter användningsområde. Det material man använder för direkt kontakt med livsmedel får inte överföra skadliga ämnen till livsmedlet. Risken finns att det kan påverka livsmedlets sammansättning, utgöra en fara för människors hälsa eller försämra livsmedels lukt och smak.

Även estetiken i förpackningarna inom livsmedelsindustrin kan vara minst lika viktig som själva funktionaliteten. Många slutkunder väljer ofast de produkter som tilltalar dem rent utseendemässigt. Användandet utav plastförpackningar inom livsmedelsindustrin gör det också enklare att förvara och transportera livsmedel och på ett effektivt och säkert sätt.

Sedan i juli 2016 är vi på INP Förpackningar certifierade för FSSC 22000 för att kunna hantera era förpackningar korrekt och med livsmedelssäkerhet. Vi har sedan 2006 arbetat med en bred HACCP med fokus på livsmedelssäkerhet och haft detta i åtanke när vi byggde vår nya fabrik.